Πρόγραμμα ἰερῶν ἀκολουθιῶν Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα ἰερῶν ἀκολουθιῶν Ἰουλίου – Αὐγούστου 2017

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ιουνίου 2017

06-2017

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Μαΐου 2017

052017

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Απριλίου 2017 – Πάσχα

042017

Μεγάλος Κανόνας (αλλαγή προγράμματος)

Τήν Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017, δέν θά τελεσθεῖ ἡ προγραμματισμένη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, διότι τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας αὐτῆς τροποποιεῖται σύμφωνα μέ τήν ἀφίσα πού ἀφορᾶ τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος.
Μεγάλου Κανόνος 2017

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Μαρτίου 2017

2017-03