Ἱστορικό

Ὁ Πανεπιστημιακός Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐδωρήθη ἀπό τήν Κα. Σταυρούλα Τούλα.

Ἡ δωρήτρια Κα. Τούλα ἐκτός ἀπό τόν Πανεπιστημιακό ἱερό ναό ἐδώρησε ἐπίσης τόν ἱερό ναό «Παναγιά Βοήθεια» τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ρίου καί τόν ἱερό νάο Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ.

Ἐθεμελιώθη τήν 8η Μαΐου 1997 καί ἀνηγέρθη ἐπί Πρυτανείας Σταματίου Αλαχιώτη.

Ἐνεκαινιάσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Ἀτλάντας κ.κ. Ἀλεξίου
τήν 31η Αὐγούστου τοῦ ἔτους 2000.

Τήν τελετή ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ δωρήτρια τοῦ ναοῦ, ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, κ. Σταμάτιος Ἀλαχιώτης, ὁ Νομάρχης Ἁχαΐας κ. Στάθης Αθανασόπουλος-Σερέτης, ὁ Δήμαρχος Πατρέων κ. Εὐάγγελος Φλωράτος καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Women’s Fashion