Ἐπικοινωνία

inaos01

265 04 ΠΑΤΡΑ
τηλ. 2610-996399, 997649 (9.00-13.00 καθημερινές)
e-mail: inaos@upatras.gr
url: inaos.upatras.gr
facebook
twitter

Υπεύθυνος Ιερέας

π. Νικόλαος Μεσσαλᾶς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ὑπεύθυνη γιά τήν λειτουργία τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ἀρμόδια ἐπιτροπή τήν ὁποία ἔχει ὁρίσει τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν. Ἡ σύνθεση τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ ἀκόλουθη.

 

Πρόεδρος Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής
2610993949
Αν. Πρόεδρος Αρχιμ. Πέτρος Μποζίνης
2610997649
Μέλη Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής
2610962951
Χασιακός Αθανάσιος, Καθηγητής
2610997655
Ἀντωνακόπουλος Γρηγόριος, Ὀμότιμος Καθηγητής
2610997636
Μυστακίδης Στυλιανός
2610996639
Ταμίας Σταματόπουλος Γιώργος
2610962951

AIr Jordan Outdoor Basketball Shoes