Τέλεση Ἱεροτελεστιῶν

Στόν Ἱερό Ναό τελούνται Ἱεροτελεστίες μόνο γιά μέλη τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας, ὄπως βαπτίσεις, γάμοι, μνημόσυνα. Γιά λεπτομέρειες ἐπικοινωνήστε μαζί μας.Air Max 90 YEEZY 2 SP