Λειτουργικές Δραστηριότητες

Στόν Ἱερό Ναό τελούνται οἱ παρακάτω τακτικές λειτουργικές δραστηριότητες:

α) Κάθε Κυριακή Θεία Λειτουργία (7:45 -10:20)

β) Κατά τίς παρακάτω ἑορτές Θεία Λειτουργία:

– τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14η Σεπτεμβρίου)

– τῆς Ἁγίας Σκέπης (28η Ὀκτωβρίου, ἑθνική ἑορτή)

– τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (30η Νοεμβρίου)

– Ἑορτές Χριστουγέννων (Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν)

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ
τήν 29η Ἰανουαρίου Μέγας Ἀρχιερατικός Ἐσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας
τήν 30η Ἰανουαρίου Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

– Χαιρετισμοί (Παρασκευές Μεγάλης Τεσσαρακοστής 19:00 – 20:00)

– Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου Θεία Λειτουργία (25η Μαρτίου)

– Ἀγρυπνία Ἀκαθίστου Ὕμνου τήν 5η Παρασκευή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής

– Μεγάλη Ἐβδομάδα – Πάσχα (Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν)

– Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Θεία Λειτουργία

– Ἑορτή τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29η Ἰουνίου, ἀγρυπνία)

– Παρακλήσεις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἀπό τήν 1η ἔως τήν 13η Αὐγούστου (19:30 – 20:30)

– Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Θεία Λειτουργία (15η Αὐγούστου)