Πανήγυρις Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἔχουμε τήν τιμή νά Σᾶς προσκαλέσουμε στήν πανήγυριν τοῦ ἱεροῦ πανεπιστημιακοῦ ναοῦ μας τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν κατά τό ἑξῆς πρόγραμμα.

ἈφίσαΑΓΙΩΝΤριῶνἹεραρχῶν2017

Ἡ Ἐκκλησιαστική ἘπιτροπήAir Jordan Releases 2019