Ακολουθία Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, 5.00 – 10.00 πμ.megas-kanon-2016