Ἁγιασμός Νοεμβρίου 2015

Agiasmos

Ὁ καθιερωμένος κατά μῆνα Ἁγιασμός γιά τόν μῆνα Νοέμβριο θά τελεσθεῖ τήν Δευτέρα,  02 Νοεμβρίου 2015, καί ὥρα 12:00, στόν πανεπιστημιακό ἱερό ναό τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.