Επείγουσα Έκκληση: Τρόφιμα για πολύτεκνη οικογένεια

mosaic

Πολύτεκνη οικογένεια (7 παιδιά) αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Δεν έχει να δώσει ούτε γάλα στα παιδιά της.
Όσοι μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα ( με πρώτη ανάγκη το γάλα ) παρακαλούνται να τα φέρουν άμεσα στον Πανεπιστημιακό Ναό προκειμένου να προωθηθούν στην συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και σε άλλες οικογένειες που έχει υπόψη της η Επιτροπή του Ναού και οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Εκ της Επιτροπής του ΝαούNew Arrivals