Συμμετοχή στήν Ἀρτοκλασία τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἰεραρχῶν 2020

Ἐπισυνάπτεται ὠς ἀρχεῖο εἰκόνας.