Συμμετοχή στήν Ἀρτοκλασία τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἰεραρχῶν

Ἐπισυνάπτεται ὠς ἀρχεῖο εἰκόνας.