Χριστουγεννιάτικη Κάρτα 2019

Jordan

Πρόσκληση γιά τό ἔργο ἀγάπης – Χριστούγεννα 2019

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Δεκεμβρίου 2019

Ἐπισυνάπτεται ὠς ἀρχεῖο εἰκόνας.